จัดแสดงนิทรรศการ IMDEX ASIA 2019

เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ไปออกบูธแสดงสินค้าในงาน IMDEX ASIA 2019 ณ Changi Exhibition Centre ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานที่รวบรวมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทางทะเล ระดับแนวหน้าของเอเชียแปซิฟิก

โดยในงานนี้ บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากกองทัพเรือของประเทศต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเสียงตอบรับที่ดี และเป็นอีกก้าวสำคัญที่มาร์ซันแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเรือ ซึ่งออกแบบและต่อสร้างโดยคนไทยที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีความมุ่งมั่น และต้องการผลักดันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ ตามความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการเป็นอู่ต่อเรือแนวหน้าในตลาดสากล