บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้จัดพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ลำที่ 7-12

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงู “เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง” ลำที่ 7-12 โดยมี พลเรือตรี บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ

ในการนี้บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อนุมัติการจ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ จากบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ทางทะเลและพื้นที่ปฏิบัติการของประเทศไทย สามารถตอบสนองภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเรือพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ โดยได้ลงนามไว้เมื่อ วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 จนกระทั่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการสร้างเรือ ลำที่ 7-12 ได้ในครั้งนี้