พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต. สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ โดยมี คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการลักลอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในทะเลของประเทศไทย ทางกองบังคับการตำรวจน้ำ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติน้ำ จึงได้มีโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ซึ่งเรือตรวจการณ์ “ปทุมวัน 2 (817)” มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม รวมถึงภารกิจตรวจลาดตระเวนสำหรับงานป้องกันปราบปรามและจับกุมการกระทำผิดกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนมีภารกิจในการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกู้ภัยทางน้ำ คุ้มครองและป้องกันทรัพยากร รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคงและอำนาจอธิปไตยของชาติ ตามแนวชายแดนด้านฝั่งทะเล

เรือ “ปทุมวัน 2 (817)” สร้างจากแบบเรือ M25 Patrol Boat ซึ่งเป็นแบบ WELL PROVEN DESIGN ที่บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนา และปรับปรุงระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในการนำเรือออกปฎิบัติภารกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแบบเรือ M25 Patrol Boat นี้ มีโอกาสรับใช้ภารกิจของหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น กองบังคับการตำรวจน้ำ (เรือ 813 – 814) และกรมศุลกากร เป็นต้น