“มาร์ซัน” อู่ต่อเรือของคนไทย ชูผลงาน “เรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์” เรือรบขนาดใหญ่ มุ่งภารกิจกองทัพเรือ คว้ารองชนะเลิศด้านสังคม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ครั้งแรกของประเทศในการจัดงานเทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival) เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้และให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ตั้งเป้าผลักดันดัชนีนวัตกรรมขยับก้าวกระโดดต่อเนื่อง พร้อมเปิดเวทีประกาศผลรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้

โอกาสนี้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อู่ต่อเรือของคนไทย เพื่อสังคมไทย ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านสังคม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในผลงาน “เรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์” โดย นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท ขึ้นรับรางวัลจาก นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ เป็นเรือที่ออกแบบโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และต่อสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือธนบุรี จึงเป็นเรือที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ถูกออกแบบและต่อสร้างโดยคนไทย 100% เรือชุดนี้ได้รับการออกแบบ ต่อสร้าง และการคัดสรรวัสดุ รวมถึงเครื่องจักรอย่างดีเป็นไปตามหลักนาวาสถาปัตยกรรมวิศวกรรมต่อเรือ ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานทางทหารในระดับสากล ส่งผลให้เรือมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม ประหยัด เหมาะสมกับภารกิจของกองทัพเรือ มีความคล่องตัวและความปลอดภัยสูง ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยว่าเราสามารถออกแบบและต่อสร้างเรือรบขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงได้เอง”

ผลงาน “เรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์” มีความเป็นนวัตกรรม จากการที่เป็นเรือตรวจการณ์ปืน ขนาดความยาว 58 เมตร เป็นเรือตรวจการณ์ปืนที่ออกแบบและต่อสร้างโดยคนไทย 100% เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง กับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือในการต่อเรือตรวจการณ์ปืน

เรือตรวจการณ์ปืน ชุดเรือหลวงแหลมสิงห์นี้ ถูกออกแบบตามภารกิจและความต้องการของกองทัพเรือ ซึ่งทุกส่วนของเรือรวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในเรือถูกใช้งานตามภารกิจได้อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ที่สั่งสมมาตลอด 38 ปี

สำหรับประโยชน์ด้านสังคม เนื่องจาก “เรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์” มีภารกิจในการคุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย จึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง ทั้งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการตรวจจับเรือประมงที่กระทำการบรรทุกสิ่งผิดกฎหมายด้วย อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ภารกิจของเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติภารกิจในส่วนการรักษาความมั่นคงของประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยการพึ่งพาตนเอง และสร้างอัตตราการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้วยการต่อเรือภายในประเทศโดยคนไทย ถือว่าเกิดประโยชน์ของผลงานด้านสังคมเป็นอย่างยิ่ง