มาร์ซัน 40 ปี แห่งความเชื่อมั่นในผลงานคุณภาพ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถือเป็นวันครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) โอกาสนี้จึงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคุณ สัญชัย จงวิศาล ประธานบริษัทเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน และบริษัทในเครือเข้าร่วมพิธี

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จของอู่ต่อเรือมาร์ซันได้เป็นอย่างดี ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงจังนี้ ได้ผลิดอก ออกผลกลายเป็นผลงานคุณภาพที่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้การยอมและเชื่อมั่นในคุณภาพ

เรือกว่า 317 ลำ ที่บริษัทฯ ได้ต่อสร้างนั้น สามารถส่งมอบให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตรงตามกำหนดเวลา และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในทุกโครงการ อาทิเช่น เรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ปืน เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือขจัดคราบน้ำมัน เรือเอนกประสงค์ ฯลฯ

และด้วยความภาคภูมิใจนี้ พวกเราชาวมาร์ซันจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อนำพาอู่ต่อเรือของคนไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล