Permanent Position

จำนวนอัตรา

1

ประสบการณ์ทำงาน

5 years

จำนวนอัตรา

5

ประสบการณ์ทำงาน

0 year

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ช่างเขียนแบบ (หลายตำแหน่ง)

จำนวนอัตรา

5

ประสบการณ์ทำงาน

1 year

จำนวนอัตรา

5

ประสบการณ์ทำงาน

0 year

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่บุคคล

จำนวนอัตรา

1

ประสบการณ์ทำงาน

1 year

ตำแหน่งที่เปิดรับ

วิศวกรเครื่องกล (หลายตำแหน่ง)

จำนวนอัตรา

5

ประสบการณ์ทำงาน

0 year

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ

จำนวนอัตรา

1

ประสบการณ์ทำงาน

2 years

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sales Engineer (International)

จำนวนอัตรา

2

ประสบการณ์ทำงาน

2 years