การต่อเรือ

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อู่ต่อเรือระดับแนวหน้าของไทย ที่มีผลงานต่อเรือให้หน่วยงานราชการ กองทัพเรือไทย กองทัพเรือต่างประเทศ และงานเอกชนอีกหลายๆ แห่ง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 41 ปี และผลงานการต่อเรืออันเป็นที่ประจักษ์ จากฝีมือการออกแบบของวิศวกรสัญชาติไทยและช่างฝีมือไทย 100% มาร์ซันเป็นผู้เชี่ยวชาญ การต่อเรือทั้งในส่วนของตัวเรือและเก๋งเรือด้วยวัสดุคุณภาพสูง ได้แก่ อลูมิเนียม เหล็ก และวัสดุคอมโพสิต

มาร์ซันได้ต่อเรือและส่งมอบให้แก่ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 319 ลำ ประกอบด้วย เรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือขจัดคราบน้ำมัน และเรือเอนกประสงค์ ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของบุคลากรที่มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการออกแบบที่ตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเรือและความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบผลงานที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าแก่การลงทุน

เรือตรวจการณ์ทางทะเล

ตลอดระยะเวลา 41 ปีที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริการต่อเรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า ด้วยแบบเรือที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 30 ฟุตไปจนถึง 200 ฟุต ซึ่งเป็นแบบเรือที่ได้รับการยอมรับว่าใช้งานได้ผลดีมาแล้ว (Well Proven) ทั้งในด้านประสิทธิภาพและสมรรถนะของเรือที่มีความเร็วสูง พื้นที่ใช้สอย และตอบสนองภารกิจทางทะเลได้อย่างดีเยี่ยม เรือจู่โจมเร็ว เรือลาดตระเวน เรือตรวจการณ์ปืน เรือเอนกประสงค์ ได้รับการออกแบบ สร้าง และส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการในประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกากลาง

มาร์ซันมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการจนถึงรายละเอียดการสร้างเรือ เพื่อให้แน่ใจว่าเรือทั้งหมดที่สร้างโดยมาร์ซัน มีคุณภาพสูง ตรงตามภารกิจทางทะเล ทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่งด้วยมาตรฐานการป้องกันประเทศระดับสากล ตลอดจนผ่านการทดสอบสมรรถนะและความสมบูรณ์ก่อนการส่งมอบ

View More

เรือพาณิชย์

มาร์ซันมีประสบการณ์ในการสร้างเรือพาณิชย์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง โดยให้บริการตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบตัวเรือ การออกแบบ กลจักรและท่อทาง การออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร เดินเรือ การออกแบบอุปกรณ์ประกอบตัวเรือ การออกแบบตกแต่งภายใน การผลิตไปจนถึงดูแลหลังการขาย โดยลูกค้าสามารถปรับแต่งส่วนต่างๆของตัวเรือได้เอง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุโครงสร้างตัวเรือทั้งอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้า ข้อมูลจำเพาะด้านการออกแบบ พื้นที่เอนกประสงค์สำหรับใช้งาน และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งภายในเรือ โดยมาร์ซันใช้เวลาในการต่อเรือได้อย่างเหมาะสมในราคาที่คุ้มค่า ใส่ใจในทุกการออกแบบ เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

View More

เรือยอร์ช

สร้างประสบการณ์ความสำราญด้วยความหรูหราอย่างมีระดับ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและต่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าที่มีระดับด้วยเรือยอร์ช เรือสำราญที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการด้วยความพิถีพิถัน ทั้งในด้านความหรูหรา สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพักผ่อน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ฯลฯ คุณภาพงานเชื่อมที่ประณีตจากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือระดับสากลคุ้มค่าราคาในระยะเวลาต่อสร้างที่เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีระดับ

View More

การซ่อมเรือ

เรียกคืนสมรรถนะและประสิทธิภาพของเรือให้กลับมาเสมือนใหม่ด้วยบริการซ่อมบำรุงตามหลักวิศวกรรมด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้อย่างตรงจุดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของมาร์ซัน ด้วยทีมวิศวกรประจำกว่า 50 คนและช่างเขียนแบบอีกกว่า 30 คน ที่มีความรู้และหลักการด้านวิศวกรรมในการตรวจสอบเรือแต่ละลำ ทำการวิเคราะห์ และแก้ไขจากต้นเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม อย่างมีระบบตามขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

View More