ประวัติความเป็นมา

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 30 กิโลเมตร

บริษัทฯ ได้ต่อเรือและส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้วมากกว่า 322 ลำ ประกอบด้วย เรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือขจัดคราบน้ำมัน และเรืออเนกประสงค์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการออกแบบ ซ่อม และให้คำปรึกษาตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลงานของเราเป็นอย่างดี

เรือทุกลำที่ต่อโดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นเรือที่มีสมรรถนะตามข้อกำหนดของลูกค้า และได้ผ่านการทดสอบทดลองสมรรถนะของเรือ ความสมบูรณ์เรียบร้อยก่อนการส่งมอบ ซึ่งบริษัทฯ สามารถส่งมอบเรือให้แก่ลูกค้าได้ตรงต่อเวลาในทุกๆ โครงการ

ในปี พ.ศ.2543 บริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลงาน และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการในต่างประเทศให้เป็นผู้ต่อสร้างเรือมาแล้วหลายโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 : Design, building and repair of ship and boat จาก SGS United Kingdom Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมต่อเรือ รวมถึงทางบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จาก SGS (Thailand) ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อเรือให้สามารถเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมต่อเรือในระดับโลกต่อไป

พื้นที่ปฏิบัติการและเครื่องมือ

พื้นที่ปฏิบัติการและอาคารของเรากินบริเวณกว่า 6,100 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ต่อสร้างเรือเหนือน้ำอีก 7,500 ตารางเมตร พร้อมเครนคู่เหนือศีรษะขนาด 200 ตัน จำนวน 2 จุด และแอ่งจอดเรือน้ำลึก ขนาด 17×80 เมตร สามารถรองรับการต่อสร้างเรือ และปล่อยเรือลงน้ำที่ระวางขับน้ำสูงสุดถึง 3,000 ตัน

พื้นที่ปฏิบัติการและเครื่องมือ

ก่อตั้งเมื่อ

10 มิถุนายน 1980

ทุนจดทะเบียน

198 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 2 กม. จากปากอ่าวตอนต้นโดยประมาณ

พื้นที่ทั้งหมด

51,000 ตารางเมตร

เครนโครงเหนือศีรษะ

2 จุด จุดละ 200 ตัน

พื้นที่ริมน้ำ

250 เมตร

พื้นที่ปฏิบัติการ

6,100 ตารางเมตร

ท่าเทียบเรือ

7,500 ตารางเมตร

พนักงานประจำ

300

ขนาดเรือที่รองรับได้

สูงสุดถึง 3,000 ตัน

บริการ

 • บริการออกแบบและร่างโครงสร้างเรือ
 • ต่อสร้างเรือ
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเรือ
 • วิศวกรรมทางทะเล
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและการจัดการ
 • ลำเรือและระบบภายใน

วัสดุประกอบเรือ

 • เหล็ก
 • อะลูมิเนียม
 • พลาสติกเสริมใยแก้ว (F.R.P.)
 • เครนคู่เหนือศีรษะ ขนาด 200 ตัน สูง 22 เมตร กว้าง 27 เมตรจำนวน 2 จุด
 • อาคารปฏิบัติการ / โรงต่อเรือ ขนาด 5,000 ตารางเมตร
 • เครนเหนือศีรษะ ขนาด 5 ตัน สูง 9 เมตร กว้าง 21 เมตร จำนวน 5 จุด
 • เครนเหนือศีรษะ ขนาด 5 ตัน สูง 12 เมตร กว้าง 14 เมตร จำนวน 2 จุด
 • เครนเหนือศีรษะ ขนาด 3 ตัน สูง 6 เมตร กว้าง 6 เมตร จำนวน 1 จุด
 • เครนเหนือศีรษะขนาด 10 ตัน สูง 16 เมตร กว้าง 100 เมตร จำนวน 2 จุด
 • เครื่องตัด CNC โดยใช้พลาสม่า และแก๊ซ จำนวน 2 เครื่อง
 • เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง
 • แท่นตัดระบบไฮดรอลิค กว้าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร จำนวน 1 จุด
 • เครื่องเชื่อม MIG กึ่งอัตโนมัติ 500 แอมป์ จำนวน 60 เครื่อง
 • เครื่องเชื่อมทิก (TIG) 250 แอมป์ จำนวน 20 เครื่อง
 • หม้อแปลงเครื่องเชื่อม ขนาด 500 แอมป์ จำนวน 60 เครื่อง
 • เครื่องกลึง ยาว 13 เมตร สำหรับเพลาใบพัดขนาดยาว จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องพับโลหะ กว้าง 3 เมตร ยาว 13 มม. จำนวน 1 เครื่อง

ฝ่ายวิศวกรรม

ความสำเร็จของบริษัทฯ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากการสนับสนุนของฝ่ายวิศวกรรม บริษัทฯ ได้ยืนหยัดและมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และได้ลงทุนจัดหาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านงานวิศวกรรม งานผลิต และงานประกันคุณภาพ โดยมีการกระตุ้น ส่งเสริมพนักงานในการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ หรือออกแบบเรือด้วยตัวเอง และเป็นที่มั่นใจได้ว่าเราจะรักษาความเป็นผู้นำไว้ได้ตลอดไป

ด้วยทีมวิศวกรในบริษัทฯ กว่า 50 คน รวมถึงช่างเขียนแบบกว่า 30 คน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์แต่ละด้าน ทำให้มาร์ซันสามารถให้บริการด้านการออกแบบต่อเรือไปจนถึงการออกแบบระบบภายในเรือ และงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทะเลและพาณิชย์นาวี ทั้งบนฝั่งและชายฝั่งได้อย่างครบวงจร

ฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณภาพและสมรรถของเรือ เป็นสิ่งที่มาร์ซันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักสำคัญที่ทำให้การต่อเรือของมาร์ซันมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ด้วยวิศวกรภายในกว่า 25 คน ที่คอยดูแล ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการสร้าง

ตลอดจนการรับวัสดุ การเชื่อมงาน การติดตั้งอุปกรณ์ การทดสอบเครื่องจักร และการทำงานของเรือ จนเสร็จสิ้นกลายเป็นเรือที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะสูง ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ และถูกต้องตรงความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันจัดชั้นเรือระดับโลก

ประกาศนียบัตร / รางวัล

ตั้งแต่ก้าวแรกของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) สู่อุตสาหกรรมต่อเรือ มาร์ซันได้รับความไว้วางใจจากการส่งมอบเรือคุณภาพสูงและน่าเชื่อถืออย่างรวดเร็ว ส่งมอบได้ทันกำหนดการ 100% โดยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นหัวใจสำคัญแห่งความสำเร็จของเรา มาร์ซันจึงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในปีพ.ศ. 2543 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรใบแรก ได้แก่ ISO 9002 เพื่อรับรองมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพ ตามมาด้วย ISO 9001:2015 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 บริษัท SGS United Kingdom Ltd. ได้ให้การรับรองศักยภาพในการ “ต่อสร้างและซ่อมบำรุงเรือที่มีความยาวสูงสุดถึง 100 เมตร” นอกจากนี้บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง ISO 14001:2015 เพื่อยืนยันมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่อู่ต่อเรือ พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 สำหรับระบบการจัดการสุขภาวะและความปลอดภัยของบุคลากรวิชาชีพอีกด้วย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2552 ด้านสังคม รางวัลชมเชย
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ซึ่งออกแบบและต่อสร้างโดยคนไทยที่ได้มาตรฐานสากล จนสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้สำเร็จ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญมั่นคงในระดับสากล

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้านสังคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของบริษัทฯ คือการต่อเรือตรวจการณ์ปืน-เรือหลวงแหลมสิงห์ เรือรบขนาดใหญ่ถึง 58 เมตร เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยการพึ่งพาตนเอง และสร้างอัตราการหมุนเวียนเศรษฐกิจด้วยการต่อเรือภายในประเทศโดยคนไทย เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยว่าเราสามารถออกแบบและต่อสร้างเรือรบขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงได้เอง

รางวัลอุตสาหกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งมอบเรือตรวจการณ์ เรือรบ เรือช่วยรบ และเรือปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและสร้างเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเรือที่มีคุณภาพ และทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือไทยเป็นที่ยอมรับ และมีโอกาสขยายธุรกิจเพื่อความมั่นคงทั้งตลาดในประเทศและในระดับสากล

รางวัลอุตสาหกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
บริษัทฯ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพมาครองได้สำเร็จ จึงสะท้อนให้เห็นว่า มาร์ซัน เป็นอู่ต่อเรือของคนไทยที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีตรงตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานแห่งความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในคุณภาพ

รายนามลูกค้า ประเภทเรือ จำนวน
Uming Marine Offshore Trimaran Crew Transfer Vessel
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรือดับเพลิงกู้ภัย
1
กรมเจ้าท่า Patrol Boat
Motor Launch
Oil Spill Recovery Vessel
Boom Deploying Boat
7
3
1
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Patrol Boat
Speed Boat
Dinghy Boat
Catamaran Patrol Boat
13
2
9
2
กรมประมง Patrol Boat
Weed Cutter
Dinghy Boat
40
1
7
กรมป่าไม้ Pilot Boat
Speed Boat
Dinghy Boat
Service Boat
6
4
1
8
กรมศุลกากร Patrol Boat
Dinghy Boat
21
5
กองทัพบก Landing Craft
24
กองทัพเรือ Patrol Craft Fast
Patrol Gun Boat
Fast Patrol Boat
Fast Assault Boat
Coastal Patrol Craft
Riverine Patrol Boat
Landing Craft
Coral Reef Protection Boat
Oil Tanker
Passenger Boat / Training Boat
Survey Boat
Unmanned Surface Vehicle
24
7
3
4
3
27
7
1
1
4
3
1
การท่าเรือแห่งประเทศไทย Reception Boat
Line Handling Boat
Tug Boat
1
2
1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Patrol Boat
2
บริษัทเอกชน (ในประเทศ) Service Boat
Yacht
16
12
บริษัทเอกชน (ต่างประเทศ) Yacht
Passenger Boat
Sailing Schooner Vessel
Patrol Boat
1
4
2
1
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Pleasure Boat
Utility Work Boat
Patrol Boat
1
1
1
กรมชลประทาน Speed Boat
1
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Motor Launch
2
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน Pilot Boat
Fast Assault Boat
Fast Attack Missile Craft
2
4
2
สาธารณรัฐกาบอง Landing Craft
1
บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด Crew and Utility Boat
10
บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด Crew and Utility Boat
14
Total   324