งานบริการซ่อมบำรุง

คืนสมรรถนะและประสิทธิภาพของเรือให้กลับมาเหมือนใหม่ ด้วยบริการซ่อมบำรุงของมาร์ซันที่วิเคราะห์สาเหตุบนพื้นฐานทางวิศวกรรมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เจอสาเหตุของปัญหา และเข้าไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำกว่า 50 คน พร้อมช่างเขียนแบบอีกกว่า 30 คน จึงสามารถให้บริการออกแบบซ่อมบำรุง หรือปรับปรุงเรือที่ใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเป็นหลัก ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบเรือแต่ละลำ เป็นไปอย่างมีระบบตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ตั้งแต่กระบวนการหาสาเหตุ นำมาวิเคราะห์ และแก้ไขจากต้นเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และซ่อมบำรุงความเสียหายของเรืออย่างมีแนวทางที่เป็นขั้นตอนตามมาตรฐานสากล

นอกจากบริการวิเคราะห์สาเหตุและซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ มีแผนกซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย ที่มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม และความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์แต่ละแขนง และได้ให้บริการซ่อมเรือมากมายกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มาร์ซันจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญลำดับต้นๆ ในงานซ่อมบำรุงเรือที่อาจเรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทุกประเภท โดยฝ่ายประกันคุณภาพที่คอยตรวจสอบควบคุมในทุกขั้นตอน สามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่าในทุกๆ กระบวนการของเรา จะทำให้เรือของท่านกลับมามีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงดังที่เคยเป็นมา

มาร์ซันยึดมั่นในมาตรฐานที่ดีของการบริการเสมอมา เพราะนั่นคือหัวใจสำคัญในการซ่อมบำรุงเรือทุกลำ การถอดประกอบเรือทุกครั้งจะถูกประเมินให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้เรือของท่านกลับมาทำงานได้เต็มสมรรถนะ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น และคุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้ามากที่สุด

บริการซ่อมบำรุงเรือประสิทธิภาพสูง ลดค่าเสียโอกาส ส่งมอบตรงเวลา และคุ้มค่ากับการลงทุน

นอกจากนี้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด มหาชน ยังพร้อมให้บริการตรวจซ่อมเรือนอกพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานพิเศษของเรา ที่สามารถเข้าทำการซ่อมแซม ช่วยเหลือให้คำแนะนำ รวมถึงแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ได้แทบทุกประเภท บริการได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา ในราคาที่คุ้มค่า

บริการดูแลและซ่อมบำรุงเรือของอู่ต่อเรือมาร์ซันฯ มีดังต่อไปนี้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเรือ หรือบริการนอกเหนือจากรายการข้างต้น โปรดติดต่อเรา

Contact us

ตัวเรือ (เหล็ก อะลูมีเนียม
และวัสดุเชิงประกอบ)

งานกลจักร
และระบบขับเคลื่อน

งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
และระบบอาวุธ

งานตกแต่งภายใน

งานเชื่อมโดยช่าง
ฝีมือชำนาญการ

งานพ่นสีรองพื้น
และสีตัวเรือ

งานบริการ
ซ่อมบำรุงนอกสถานที่

งานปรับปรุงพื้นผิว

Our services

Steel, Aluminum, Composite Material

ตัวเรือผ่านการออกแบบ คัดสรรวัสดุคุณภาพสูง ตามหลักนาวาสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม โดยมาร์ซันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อเรืออลูมิเนียม เหล็ก และวัสดุเชิงประกอบ

Our services

Mechanical and propulsion system

งานกลจักรและระบบขับเคลื่อน ที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (Naval Architecture and Marine Engineering) สามารถแก้ปัญหาและซ่อมทำได้อย่างตรงจุด เพื่อขยายอัตราการใช้งานและคุ้มค่าแก่การลงทุน

Our services

Electrical navigation and weapon system

งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร และอาวุธ เพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Our services

Interior works

ผลงานการออกแบบด้วยความเชื่อว่าเรือเปรียบเสมือนบ้านสำหรับลูกเรือและผู้โดยสาร ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้ได้งานออกแบบตกแต่งภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

Our services

Welding by certified welders

งานเชื่อมที่เนียนละเอียดและพิถีพิถัน จากฝีมือของช่างเชื่อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมจัดชั้นเรือระดับโลก

Our services

Paint and coatings

งานซ่อมสีตั่งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ด้วยวัสดุคุณภาพสูง คืนความสวยงามให้กับเรือของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

Our services

Onboard repair

บริการซ่อมเรือนอกสถานที่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ที่มีความรู้เฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหาด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ บริการได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา ในราคาที่คุ้มค่า

Our services

Surface treatment

งานปรับปรุงพื้นผิวตัวเรือ ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและเสริมประสิทธิภาพ คืนความสวยงามให้กับเรือของคุณ

Our Project