พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเรือ ต.997 และ ต.998 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองทัพเรือได้จัดพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือต.997 และต.998

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 บริษัทมาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกองยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ นำโดยพลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือต.997 และต.998 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท อภิชัย สมพลกรัง รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งกล่าวรายงาน

กองทัพเรือ ได้อนุมัติสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.997-ต.998 จำนวน 2 ลำ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ตามนโยบายการพัฒนากองทัพ และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ ซึ่งโครงการนี้กองทัพเรือได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการ

โดยความเป็นมาของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ เริ่มด้วยการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.91-ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ.2510-2530 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต.91 นับเป็นปฐมบทของการต่อเรือรบใช้เองตามที่กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ต่อมา ในปี พ.ศ.2550 ได้มีการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ เรือ ต.991-993 และ เรือ ต.994-ต.996 ในปีต่อ ๆ มา ซึ่งในการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 ทั้ง 2 ชุดนั้น บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือในการดำเนินโครงการ โดยกรมอู่ทหารเรือเป็นผู้ออกแบบ Basic Design และบริษัทฯเป็นผู้ออกแบบ Detail Design และ Construction Drawing พร้อมกับจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับกรมอู่ทหารเรือดำเนินการสร้างเรือ ต.991 และ ต.994 ณ อู่ทหารเรือธนบุรี และบริษัทฯ เป็นผู้สร้างเรือ ต.992-ต.993 และ ต.995-ต.996 ได้ส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือ ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับการใช้งานได้ผลดีมาแล้วทั้งสองโครงการ

สำหรับเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.997-998 นี้ ได้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างสร้างเรือ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ประกอบพิธีวางกระดูกงู เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และมีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.997-998 สร้างจากแบบเรือชุด ต.994 โดยพัฒนาแบบเรือให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้เรือที่มีคุณลักษณะเหมาะสม และตอบสนองต่อภารกิจได้ดี เพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เรือที่มีคุณลักษณะแบบเรือชุดนี้เป็นอย่างมาก จากสถิติการใช้เรือจะเห็นได้ว่าเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 นี้มีสถิติการใช้งานค่อนข้างสูงมาก ในทุกพื้นที่รับผิดชอบ ในการต่อเรือในครั้งนี้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน) จึงได้รวบรวมคำแนะนำจากผู้ใช้ ในการนำเรือออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทัพเรือ นำมาเป็นประโยชน์ในการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.997 และ ต.998 ในครั้งนี้อีกด้วย

คุณลักษณะที่สำคัญของเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดนี้ มีความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 7.2 เมตร ความลึกของเรือ 3.8 เมตร ระยะกินน้ำลึกตัวเรือ 2.0 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 28 นอต กำลังพลประจำเรือ 33 นาย เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN กำลังเครื่องยนต์ 2960 KW ที่ 1900 rpm พร้อมเพลาใบจักร ตราอักษร WARTSILA จำนวน 2 ชุด เครื่องไฟฟ้าขนาด 150 KW 380 VAC จำนวน 2 ชุด เกียร์ส่งกำลัง ตราอักษร ZF รุ่น 9055 จำนวน 2 ชุด มีการจัดแบ่งที่พักอาศัยสำหรับกำลังพลตามอัตรา 33 นาย เสบียงอาหาร และน้ำจืดเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งบำรุง ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 1,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ที่ระวางขับเต็มที่