มาร์ซันคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งมอบเรือตรวจการณ์ เรือรบ เรือช่วยรบ และเรือปฎิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนกว่า 319 ลำ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและสร้างเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเรือที่มีคุณภาพ และทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล