มาร์ซัน ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ชุมชนคลองแสนสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักในชุมชนคลองแสนสุข ทางบริษัทฯ จึงส่งนักผจญเพลิงเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางราชการ และสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที ทำให้บ้านใกล้เคียงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

โดยจากการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากจุดธูปเทียนทิ้งไว้ ประกอบกับตัวบ้านเป็นบ้านไม้ ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่บริษัทพึงรับผิดชอบ และตอบแทนสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งบุคลากรเข้าซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาเป็นปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ แบ่งเบาภาระ แสดงถึงความเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมชุมชนคลองแสนสุข