มาร์ซัน ร่วมกับ กรมศุลกากรจัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 524”

บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับกรมศุลกากรจัดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 524”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.49 น. บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกรมศุลกากร นำโดยนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดเก็บภาษี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 524” ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน) อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

โดยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร524” นี้ ความยาวตลอดลำ ไม่น้อยกว่า 56.62 ฟุต ความกว้างกลางลำ ไม่น้อยกว่า 14.76 ฟุต กินน้ำลึก ไม่เกิน 3.60 ฟุต มีความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 35 น็อต สามารถคงทนต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ระดับ 3

ทั้งนี้ในการจัดหาเรือตรวจการณ์ทางทะเลสมรรถนะสูง ความเร็วสูง “ศุลกากร 524” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตอบสนองต่อภารกิจและความรับผิดชอบทางทะเลของด่านศุลกากร ที่มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร อาทิเช่น การลักลอบหนีภาษี การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ยาเสพติด และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล และภารกิจอันหลากหลายอื่นๆ โดยการจัดหาเรือตรวจการณ์ทางทะเลครั้งนี้ มีจำนวน 1 ลำ เพื่อทดแทน “เรือศุลกากร  521” ที่ถูกปลดระวางและใช้ร่วมกับ “เรือศุลกากร 374”