บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้จัดทำพิธีวางกระดูกเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15ลำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้จัดทำพิธีวางกระดูกเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15ลำ

ลักษณะของเรือถูกออกแบบมาอย่างพิเศษให้สามารถใช้งานเรือในย่านความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง มีความคล่องตัว และตอบโจทย์ภารกิจการใช้งานที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย ตามแนวแม่น้ำและชายฝั่ง ซึ่งโครงการนี้ ประกอบด้วยทั้งสิ้น 15ลำ และจะถูกต่อสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือ มาร์ซัน ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด