ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

“42 ปี มาร์ซัน”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 42 ปี โอกาสนี้บริษัทฯ จึงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
และถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคุณ สัญชัย จงวิศาล ประธานบริษัทเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน และบริษัทในเครือเข้าร่วมพิธี

ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ต่อสร้างเรือ และส่งมอบเรือกว่า 322 ลำ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ตรงตามกำหนดเวลา

ด้วยความทุ่มเทของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องขององค์กร พวกเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานคุณภาพให้กับลูกค้ามาร์ซัน และนำพาอู่ต่อเรือของคนไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล