1/1 PAGE

Activities

11 มิถุนายน 2565

ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 42 ปี โอกาสนี้บริษัทฯ จึงจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคุณ สัญชัย จงวิศาล ประธานบริษัทเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน และบริษัทในเครือเข้าร่วมพิธี

Activities

23 กุมภาพันธ์ 2564

Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation visit Marsun shipyard

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ

Activities

10 มิถุนายน 2563

มาร์ซัน 40 ปี แห่งความเชื่อมั่นในผลงานคุณภาพ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถือเป็นวันครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

Activities

18 มิถุนายน 2562

จัดแสดงนิทรรศการ IMDEX ASIA 2019

เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ไปออกบูธแสดงสินค้าในงาน IMDEX ASIA 2019

Activities

14 มีนาคม 2562

กิจกรรมเพื่อสังคม “มาร์ซันปันน้ำใจ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “มาร์ซันปันน้ำใจ” เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

Activities

9 มิถุนายน 2559

คณะทูตทหาร ประเทศปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะทูตนายทหาร ประเทศปากีสถาน มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ