“มาร์ซัน” มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโคลอน จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

โดยในปีนี้มีบุตรพนักงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 96 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ